Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Teknik ndërtimi në zbatim

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Të ketë njohuri shume të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që duhet të përgatisë inxhinieri (duke përfshirë instruktimin teknik të punonjësve etj)
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Financiar që duhet të përgatisë inxhinieri
 • Të dijë të hartojë preventiva si dhe situacione mujore ,libreza masash kohëshënues etj.
 • Të ketë aftësi të planifikojë dhe të kontrollojë ecurinë e proçeseve të punës në kantier
 • Të drejtojë dhe supervizojë ekipet e punës
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë punën, dhe të raportojë te bashkëpunëtorët e projektit.

Kualifikime/ Kërkesa

 • Diplome kualifikimi si teknik ndërtimi sipas legjislacionit në fuqi në RSH.
 • Minimalisht 5 vjet experiencë pune në të njëjtin profil kryesisht në objekte Civile me karakter tregtar dhe banimi por edhe rrugë dhe ujësjellësa
 • Të ketë njohuri të programeve bazë të paketës Office.
 • Te jetë i aftë të menaxhojë disa proçese njëkohësisht

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com