Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Inxhinier Ndërtimi në Zbatim

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Të ketë njohuri shumë të mira në leximin dhe zbatimin e projekteve
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Ligjor që duhet të përgatisë inxhinieri (duke përfshire instruktimin teknik të punonjësve etj)
 • Të njohë dhe të jetë në gjendje të përgatisë dokumentacionin Tekniko –Financiar që duhet të përgatisë inxhinieri
 • Të dijë të hartojë preventiva si dhe situacione mujore , libreza masash kohëshënues etj.
 • Të ketë aftësi të planifikojë dhe të kontrollojë ecurinë e proçeseve të punës në kantier
 • Të drejtojë dhe supërvizojë ekipet e punës
 • Të ketë aftësi shumë të mira organizative, të dijë të koordinojë punën, dhe të raportojë te bashkëpunetorët e projektit.

Kualifikime/ Kërkesa:

 • Diplomë në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, profilizuar në Inxhinieri Ndërtimi me mesatare mbi 7.5.
 • Minimalisht 3 vjet experience pune në të njëjtin profil kryesisht në objekte Civile me karakter tregtar dhe banimi por edhe rrugë dhe ujësjellësa.
 • Të jetë I disponueshëm për tu përfshirë së Bashkëdrejtues Teknik në shoqëri – nqs do gjykohet e arsyeshme nga shoqëria
 • Të njohë mirë programet kompjuterike Autocad, preferohet edhe sap (ose program llogarites te ngjashem) si dhe te ketë njohuri të programeve bazë të paketës Office.
 • Të jetë i aftë të menaxhojë disa proçese njëkohësisht.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com