Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Menaxher Projekti

Detyrat/Përgjegjësitë

 • Të planifikojë, ekzekutojë dhe finalizoje zbatimin e projekteve sipas afateve kohore dhe brenda buxhetit te projektit pra sipas projekt-preventivit.
 • Duhet të sigurojë dhe interpretojë  informacionin teknik dhe financiar në kompani dhe jashtë saj në funksion të realizimit të projektit.
 • Të detajoje dhe kthejë në plan pune objektivat e projektit dhe të mbikëqyrë zbatimin, respektimin e buxhetit dhe të cilësisë nga fillimi deri në përfundimin e projektit.
 • Të zbatojë strategji dhe vlerësime për të reduktuar kostot.
 • Të përfaqësojë kompaninë me palë të treta për temat e lidhura me projektin.
 • Të mbikqyrë dhe të sigurojë, raportojë dhe mbajë përgjegjesi edhe për përformancën e ekipit/stafit të projektit
 • Të raportojë përpara investitorit dhe CEO të kompanisë në mënyrë periodike në varësi të kërkesave të projektit.
 • Të zhvillojë fushata prokurimi periodike sipas nevojave për produkte të kompanisë dhe të projektit si dhe fushata periodike kontrolli të kushteve të tregut – cilësi dhe çmim të materialeve që po meren sipas kontratave ekzistuse.
 • Pas fushatave te prokurimit të finalizojë dhe të ndjekë lidhjen e kontratës me furnitorë të rinj ose ekzistues.
 • Të bëje porositë e materialeve dhe grupeve të punës për projektin dhe të ndjekë realizimin e tyre.

Kualifikime/ Kërkesa:

 • Të ketë mbaruar Fakultetin Ekonomik/Arkitekturë/Inxhinieri Ndërtimi ,Hidro,etj.
 • Një diplomë pasuniversitare përbën avantazh.
 • Të ketë të paktën 5 vjet eksperience pune dhe preferohet në sektorin e ndërtimit.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë njohuri shumë të mira rreth dokumentacioneve teknike, financiare dhe tekniko-finaciare të kompanive të ndërtimit.
 • Të ketë aftësi menaxheriale në komunikim, në blerje e shitje, në ndërtimin dhe ndjekjen e zbatimit të kontratave etj.
 • Të përdorë mirë programet baze Office, Outlook etj.
 • Avantazh përbën njohja e  programit Alfa Business dhe  AUTOCAD.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com