Ndërtimi Shkolla 9-vjeçare “Vaçe Zela”
Ndërtimi Gjimnazi “Kristo Frashëri”
Ndërtimi i 9-vjeçares & gjimnazit “Nënë Tereza”
Ndërtimi Shkolla 9-vjeçare “Andrea Stefani”
Rikonstruksioni Shkolla 9-vjeçare “Dora D’Istria”
Rikonstruksioni Shkolla 9-vjeçare “Halit Çoka”
Rikonstruksioni Shkolla 9-vjeçare “Qazim Turdiu