Nëse keni nevojë për ndonjë informacion më shumë ose keni ndonjë pyetje në lidhje me përgjegjësitë e aktivitetit në faqen tonë, ju lutem mos nguroni të na kontaktoni me email në info@agikons.com.

Përgjegjësitë për AgiKons SH.P.K

Të gjitha informacionet në këtë faqe në internet – www.agikons.com – janë botuar me mirëbesim dhe vetëm për qëllime të informacionit të përgjithshëm. AgiKons SH.P.K nuk mban përgjegjësi për besueshmërinë dhe saktësinë e këtij informacioni. Çdo veprim që ndërmerrni mbi informacionin që gjeni në këtë faqe në internet (agikons.com), është në dorën tuaj. AgiKons SH.P.K nuk do të jetë përgjegjës për asnjë humbje dhe/ ose dëmtim në lidhje me përdorimin e faqes sonë të internetit.

Nga faqja jonë e internetit, ju mund të vizitoni faqet e internetit të tjera duke ndjekur ndërlidhjet në faqe të tilla të jashtme. Ndërsa përpiqemi të sigurojmë vetëm lidhje cilësore në faqet e internetit të dobishme dhe etike, ne nuk kemi kontroll mbi përmbajtjen dhe natyrën e këtyre faqeve. Këto lidhje me faqet e internetit të tjera nuk nënkuptojnë një rekomandim për të gjithë përmbajtjen e gjetur në këto faqe. Pronarët dhe përmbajtja e faqeve mund të ndryshojnë pa paralajmërim dhe përpara se të kemi mundësinë për të hequr një lidhje, mund të ndodhë që të ketë shkuar ‘keq’.

Ju lutemi kini parasysh se kur largoheni nga faqja jonë e internetit, faqet e tjera mund të kenë politika dhe kushte të ndryshme të privatësisë, të cilat janë përtej kontrollit tonë. Ju lutemi sigurohuni që të kontrolloni Politikat e Privatësisë së këtyre faqeve, si dhe “Kushtet e Shërbimit” të tyre përpara se të ngarkoni ndonjë informacion ose të përfshiheni në çështje që mund t’ju hapin problem.

Miratimi

Duke përdorur faqen tonë të internetit, ju me anë të kësaj pajtoheni me politikat e aktivitetit tonë dhe bini dakord për kushtet e saj.