Rezidenca “Kodra e Diellit” përbëhet nga 13 kabina elektrike me 20KV, me transformatorë 400KVA – 500KVA. Ushqyesi 330 është linear 500 mm, ndërsa kablli i këtij furnizuesi i përket një seksioni prej 185 mm2.

Ushqyesi “AGIKONS” është i gjatë 2 km, fillon nga nënstacioni i Selitës në Hotel “Arka”.