Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Inxhinier/e Ndërtimi në Zbatim

Përshkrimi i përgjithshëm:

Manaxher i Projektit do të duhet të marrë përsipër përgjegjësitë për manaxhimin e projektit, në të gjitha aspektet teknike, financiare, administrative sipas afateve e procedurave të kompanisë.

Detyrat

 • Planifikon, realizon dhe finalizon projektin sipas afateve kohore dhe buxhetit të përcaktuar (sipas Projekt-Preventivit).
 • Garanton marrjen dhe ekzistencën e informacionit teknik-financiar nga kompania dhe jashtë saj në funksion të zbatimit të projektit.
 • Interpreton dhe realizon në plan pune objektivat projektit duke mbikqyrur zbatimin e tij sipas buxhetit dhe standardeve të cilësisë.
 • Harton dhe zbaton strategji efikase për reduktimin e kostove.
 • Zhvillon fushata periodike prokurimi në funksion të projektit dhe nevojave të kompanisë, për produktet që kërkohen për zbatimin e tij dhe sipas kontratës të nënshkruar.
 • Ndjek dhe finalizon kontratën me furnitorët e rinj ose ekzistues, pas fushatës së prokurimit.
 • Garanton ndjekjen me përgjegjësi të kostove dhe komunikon me furnitorët për të bërëë të mundur rakordimin me grupet e punës dhe materialeve.
 • Përfaqëson kompanine me pale të treta për çeshtjet e lidhura me projektin.
 • Mbikqyr dhe ndjek në mënyre të vazhdueshme stafin në varësi, duke mbajtur përgjegjësi për performancën e tyre.
 • Analizon dhe interpreton në mënyrë të vazhdueshme ecurinë e projektit dhe e paraqet informacionin në raporte tek Administratori dhe Investitori i kompanisë.

Kualifikimet

 • Të ketë përfunduar Fakultetin Ekonomik, Arkitekture, Inxhinieri Ndërtimi, Hidro etj.
 • Preferohen kandidatë me diplome master në Manaxhim.
 • Të ketë të paktën 3 vjet eksperience pune.
 • Preferohen kandidatë me eksperiencë në sektorin e ndërtimit.
 • Të ketë njohuri të mira të gjuhës Angleze.
 • Të ketë aftesi shumë të mira manaxheriale, komunikuese, organizuese dhe planifikuese.
 • Të zotrojë në nivel shumë të mire ‘’Paketën Office’’.

Personat e interesuar dhe që plotësojnë kërkesat e përmendura më lart janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre ose të kontaktojnë në adresën e mëposhtme.

“AGIKONS” Sh.p.k
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tiranë, Albania.
Departamenti i Burimeve Njerëzore
Tel: +355 (0) 68 40 16 639
E-mail: hr@agikons.com
www.agikons.com

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com