Projekti ndërmerr zgjidhjen e të gjitha problemeve të identifikuara dhe përbëhet nga propozime, të cilat synojnë të përmirësojnë parametrat dhe standartet, si dhe të ndryshojnë imazhin estetik të ndërtesës.

Propozimi plotëson kushtet e izolimit termik dhe përbërjen e fasadës me të gjitha elementet e saj.

Ky projekt do të përmirësojë kushtet e punës dhe do të plotësojë nevojat për një mbarëvajtje optimale të proceseve të ndryshme që do të kryhen në këtë institucion, nga pajisjet laboratorike dhe administrative e deri tek pajisjet teknike.

Detajet e projektit:

Sipërfaqja: 2350m2

Statusi: Në proces

Vendodhja: Rruga “Sotir Caci”, Tiranë