Menu

We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Menaxher/e i Sektorit Komercial & Turizëm

Përshkrimi i përgjithshëm:

Manaxheri i Sektorit Komercial & Turizëm është përgjegjës për menaxhimin, shitjen dhe zhvillimin e njësive të shërbimit të profilit Komercial dhe Turizëm që janë pjesë e portofolit të produkteve të kompanisë.

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Harton dhe zbaton strategjinë e përgjithshme të shitjeve në përputhje me strategjinë dhe objektivat e kompanisë duke e detajuar në plane veprimi mujore/3-mujore.
 • Rekomandon dhe administron politika dhe procedura për të rritur eficiencën e shitjeve në sektorin përkatës.
  Analizon dhe vlerëson efektivitetin e shitjeve, produkteve, metodave, kostove dhe rezultateve.
 • Përgatit planet e veprimit dhe skeduleve për identifikimin e klientëve të rinj dhe planifikimin e mënyrës së përqasjes së kontakteve të reja.
 • Siguron zbatimin me korrektësi të kontrates me klientin.
 • Merr pjesë dhe bën propozime gjatë procesit të zhvillimit të produkteve të reja.
 • Bashkëpunon me të gjithë departamentet e kompanisë për të siguruar arritjen e Rezultateve.

Kriteret e Kërkuara:

 • Të ketë përfunduar Arsimin e lartë.
 • Të ketë mbi 5 vjet eksperience pune si Menaxher në sektorin e shitjeve, preferohet në fushën e menaxhimit të pasurive të paluajtshme.
 • Të njohë shume mirë një gjuhe të huaj, preferohet Anglisht.
 • Të zotërojë shumë mirë Paketën Office.
 • Të ketë aftësi të shkëlqyera në komunikim verbal dhe të shkruar, me palët e interesuara dhe me të gjithë palët e tjera.
 • Aftësi te mira negociuese në mbyllje kontratash.
 • Të ketë aftësi të mira të punuarit në grup si dhe vendimarrëse.

Personat e interesuar dhe që plotësojnë kërkesat e përmendura më lart janë të lutur të dërgojnë CV-të e tyre ose të kontaktojnë në adresën e mëposhtme.

“AGIKONS” Sh.p.k
Adresa: Blloku Rezidencial “Kodra e Diellit”, A0/1. Tiranë, Albania.
Departamenti i Burimeve Njerëzore
Tel: +355 (0) 68 40 16 639
E-mail: hr@agikons.com
www.agikons.com

Të gjitha aplikimet do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit Nr. 9887, date 10.03.2008 i ndryshuar, vendosur nga Kuvendi i Shqipërisë për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com