Rezidenciale

20 Projekte

1 000 000 m2

Komerciale

200 HAPËSIRA SHËRBIMI

150 000 m2

Turistike

7 Projekte

150 000 m2

Parqe & Rekreacione

x10 Parks

100 000 m2

Shëndetësi

3 Projekte

35 300 m2

Arsimi

Trashëgimi Kulturore

Inxhinierike

x10 Projekte

Infrastrukturë, Rrugë & Furnizimi me Ujë

5 projekte

100 KM RRUGË

Projekte Arti Urban

6 mediume artistike