Rezidenciale

20 Projekte

1 000 000 m2

Mëso më shumë…

Komerciale

200 HAPËSIRA SHËRBIMI

150 000 m2

Mëso më shumë…

Turistike

7 Projekte

150 000 m2

Mëso më shumë…

Parqe & Rekreacione

x10 Parks

100 000 m2

Mëso më shumë…

Shëndetësi

3 Projekte

35 300 m2

Mëso më shumë…

Arsimi

7 Projekte

Mëso më shumë…

Trashëgimi Kulturore

3 Projekte

Mëso më shumë…

Inxhinierike

x10 Projekte

Mëso më shumë…

Infrastrukturë, Rrugë & Furnizimi me Ujë

5 projekte

100 KM RRUGË

Mëso më shumë…

Projekte Arti Urban

6 mediume artistike

Mëso më shumë…