“Urban requalification of block no. 1 (Lapraka) limited by the streets “Don Bosko” – Train Tracks (Filanto) – “Turhan Pashë Përmeti” – “Ibrahim Pashë Bushatlliu” – “Lord Bajron” – “Riza Çuka” – “Learton Vathi” – “Pandi Dardha” – “Dritan Hoxha”.

Project details:

Length: 

Status: Completed 100%

Location: Lapraka, Tirana