Bazuar në gjendjen e amortizuar të sistemit të furnizimit me ujë i cili u shërben banorëve të 14 fshatrave në rrethin e Kolonjës, u përgatit detyra e projektimit e cila përmban hartimin e një projekti të hollësishëm për rehabilitimin e sistemit të furnizimit me ujë të 14 fshatrave në rreth të Kolonjës.

Ky sistem i ri i instalimit të furnizimit me ujë do të shtrihet në 14 fshatra, të vendosura midis Ersekës dhe Kozelit. Ato ndahen në 3 grupe kryesore, për arsye lehtësie në dizajn:

  • Grupi 1 – Helmes, Qafzez, Mollas, Shtikë;
  • Grupi 2 – Vodicë, Qinam, Selenica, Skorovodë, Kreshovë;
  • Grupi 3 – Bejkovë, Psar, Gostivisht, Starje 1, Starje 2, Rehovë.

Linja kryesore e furnizimit me ujë nga burimet e Kozelit, së bashku me rrjetin e shpërndarjes, ndodhet në zonën e Komunës së Kolonjës. Projekti siguron zëvendësimin e pompave zhytëse dhe transformatorëve të rrymës elektrike.

Detajet e projektit:

Statusi: Në proces, 20% e përfunduar

Vendndodhja: 14 fshatra, Erseka