“Ring Road” është e pozicionuar në Rrugën “Teodor Keko”. Ndërtesa është projektuar me tipologji të ndryshme banimi, duke filluar nga gasoniere, apartamente 1+1, 2+1, 3+1. Hapësirat e shërbimit janë një vlerë e shtuar e këtij projekti, nga ku mund të ushtroni aktivitetin tuaj të biznesit.

Detajet e Projektit:

Tipologjia: Rezidencë

Sipërfaqja: 15’265m2

Statusi: 100% i përfunduar