Rehabilitimi i Pallatit Kombëtar të Kongreseve
Rehabilitimi i Muzeut Historik Kombëtar