Cili është vendi më i sigurt? VENDI KU KALOJMË JETËN!

Vendi më i sigurt nuk mund të përgjithësohet në një të vetëm, pasi i sigurt duhet të jetë vendi ku ecim, ku punojmë, ku jetojmë.

Të jetosh në standardin eurocode do të thotë siguri dhe besueshmëri. Ky është një standard i cili duhet të përdoret nga të gjitha kompanitë e ndërtimit në Shqipëri.

Sektori i ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit është thelbësor për ekonominë evropiane, duke përfaqësuar afërsisht 10% të PBB-së (Prodhimi i Brëndshëm Bruto) së BE-së. Ndërtimi gjithashtu përfaqëson një komponent kyç në cilësinë e jetës së qytetarëve, pasi ata kalojnë një kohë të konsiderueshme në ndërtesa dhe infrastruktura të tjera.

Nën praninë e rreziqeve natyrore dhe të krijuara nga dora e njeriut, mirëqenia e qytetarëve varet nga performanca e strukturave që i rrethojnë ato. Disponueshmëria e kodeve evropiane të përparuara, Eurocodes, është një kusht fillestar për zvogëlimin dhe harmonizimin e rrezikut në ndërtim.

Eurocodes luajnë një rol kryesor në strategjinë e Komisionit Evropian për t’i bërë kompanitë evropiane të ndërtimit më konkurruese, si brenda BE-së ashtu edhe në tregun global.

Zbatimi i Eurocodes

Eurocodes kanë arritur fazën përfundimtare të zbatimit kombëtar nga vendet anëtare pasi janë duke zëvendësuar të gjitha standardet kombëtare. Eurocodes sigurojnë rregulla të përbashkëta teknike për hartimin e ndërtesave dhe punëve të tjera të inxhinierisë civile dhe produkteve të ndërtimit. Për më tepër, ato kanë për qëllim të çojnë në nivele më uniforme të sigurisë në ndërtim në Evropë.

Harmonizimi i mëtejshëm i Eurocodes

Eurocodes janë rezultat i një procedure të gjatë të bashkimit dhe harmonizimit të traditave të ndryshme të dizajnit në vendet anëtare. Në të njëjën kohë mbajnë kompetencën dhe përgjegjësinë ekskluzive për nivelet e sigurisë.

Qëllimi i eurocodes është që të sigurojnë:

  • një mjet për të provuar pajtueshmërinë me kërkesat për qëndrueshmëri mekanike dhe qëndrueshmëri në rast zjarri;
  • një bazë për specifikimet e kontratës së ndërtimit dhe inxhinierisë;
  • një kornizë për krijimin e specifikimeve teknike të harmonizuara për ndërtimin e produkteve.

Eurocodes mbulojnë:

  • bazën e dizajnit strukturor;
  • veprimet mbi strukturat;
  • projektin e konstruksioneve prej betoni, çeliku, druri, muraturë dhe alumini;
  • dizajnin gjeoteknik dhe
  • projektin, vlerësimin dhe rikonstruksionin e strukturave për rezistencën ndaj tërmetit.

AGIKONS SH.P.K ka një angazhim të fortë për përsosmërinë dhe cilësinë më të lartë të ndërtimit dhe shërbimeve. Ne gjithmonë kërkojmë rritje dhe përmirësim në të gjitha projektet që ndërmarrim.