EUROCODE: TË NDËRTOSH ‘BESIM’ PËR TË ARDHMEN

By |2023-03-17T16:30:45+00:00January 17th, 2023|Architecture, Buildings, Construction, Engineering, News|

Cili është vendi më i sigurt? VENDI KU KALOJMË JETËN! Vendi më i sigurt nuk mund të përgjithësohet në një të vetëm, pasi i sigurt duhet të jetë vendi ku ecim, ku punojmë, ku jetojmë. Të jetosh në standardin eurocode do të thotë siguri dhe besueshmëri. Ky është një standard i cili duhet të përdoret