Tirane, më 22.04.2024

 

                                                                                                                                                      FTESE PER BASHKEPUNIM

 

 

 

 

Objekti:

PROCEDURE PROKURIMI PER FURNIZIM ME ELEMENTE TE FABRIKUARA BETONI PER NEVOJA TE NDRYSHME, PUSETA BETONI, BORDURA, PLLAKA BETONI, VAZO BETONI DHE PRODUKTE TE TJERA.

 

“AGI KONS” sh.p.k. ka nisur procedure prokurimi per te bashkepunuar me kompani te specializuara dhe profilizuara per elemente te fabrikuara betoni per nevoja te ndryshme sic jane puseta, bordura, pllaka, vazo dhe produkte te tjera te kesaj kategorie

Shoqëritë e interesuara duhet të dërgojnë të dhënat e mëposhtme në adresën e email-it

 

  • Emrin e saktë të kompanisë
  • NIPT
  • Prezantim CV të kompanisë
  • Emër Mbiemër të personit të kontaktit
  • Adresë e saktë e-mail
  • Numër kontakti

 

Shoqëritë e interesuara duhet të dërgojnë të dhënat brenda datës 30.04.2024, ora 17:00 në adresën: prokurime@agikons.com për t’u regjistruar në këtë procedure prokurimi.

 

Me repsekt

 

AGIKONS SHPK

DEPARTAMENTI PROKURIMEVE

Mob: +355 68 90 71 528

Mob: +355 68 90 97 274

E-mail: prokurime@agikons.com

Web:  https://www.agikons.com/prokurime/