AGIKONS SH.P.K zotëron pajisje dhe makineri të ndryshme në gjendje për të zhvilluar projekte të ndryshme me cilësi të lartë dhe brenda afatit.

PAJISJET KRYESORE TË RËNDA