Me përvojën tonë në rehabilitimin, monitorimin dhe kontrollimin e ujësjellësit dhe impiantet e trajtimit të ujërave të zeza, ne ofrojmë sisteme për të ruajtur cilësinë e ujit. Këto sisteme ndihmojnë operatorët të monitorojnë shpejt dhe saktë statusin e funksionimit në kohë reale të pajisjeve, komponentëve, pajisjeve dhe instrumenteve për marrjen dhe transformimin e energjisë në furnizimin me ujë dhe kanalizimet.

Ky sistem i instalimit të furnizimit me ujë është shtrirë në qytetin e Konispolit dhe në fshatrat Mursinë dhe Ninat.

Detajet e projekteve:

Gjatësia e kanalizimit, Konispol: 80km lineare

Gjatësia e kanalizimit, fshati Ninat: 10km lineare

Gjatësia e kanalizimit, Mursinë: 30km lineare

Statusi: 100% e përfunduar

Vendodhja: Konispol