Misioni ynë

 

AGIKONS SH.P.K ka një angazhim të fortë për përsosmërinë dhe cilësinë më të lartë të ndërtimit dhe shërbimeve. Ne gjithmonë kërkojmë rritje dhe përmirësim në të gjitha projektet që ndërmarrim. Ne përpiqemi ta bëjmë këtë me vetë-mjaftueshmëri, produktivitet të lartë dhe një efikasitet të lartë. Ne vlerësojmë burimet tona njerëzore si një nga përparësitë dhe vlerat tona më të mëdha. Ne synojmë të bëhemi udhëheqës i industrisë në Ballkan dhe më gjerë. Për të arritur vizionin tonë, ne përpiqemi të mbështesim parimet tre-dimensionale: Përkushtimin, Disiplinën dhe Drejtimin.

Energjia që i jep jetë kësaj filozofie është në zemër të stafit tonë – financiar, arkitekturor, teknik dhe konstruktiv, artistik dhe menaxherial – të cilët me një emocion krijues të pakrahasueshëm mishërohen çdo ditë në projekte që e çojnë kompaninë drejt objektivave të saj.

Përvoja e AGIKONS SH.PK materializohet në mijëra shtëpi, dhjetëra hapësira tregtare, disa objekte arsimore dhe shëndetësore, dhjetëra kilometra tunele për rrugë dhe hidrocentrale, miliona metra kub gërmime toke dhe transport, qindra kilometra rrugë të të gjitha llojeve, dhjetëra parqe, qindra projekte arti urban, sheshe, bazenë, fasada arti, etj.

Ambicia jonë e përditshme është t’u sigurojmë klientëve tanë “SIGURI”!

Ne insistojmë në një komunikim të qartë dhe ndjekim procedura transparente për t’u siguruar që objektivat e klientit janë përparësia jonë kryesore në planifikimin dhe ekzekutimin e të gjitha proceseve tona të zhvillimit.

Vlerat dhe pikat tona të forta