Shkolla “Nënë Tereza” është pjesë e programit për ndërtimin e 17 shkollave të reja në Tiranë, gjë që rrit cilësinë e mësimdhënies në kryeqytet. Shkolla “Nënë Tereza” do t’u japë një mundësi të barabartë fëmijëve të zonës, të arsimohen me kushte më të mira, si të gjithë bashkëmoshatarët e tyre kudo në Tiranë. Ky projekt do të kryejë dy funksione, atë të shkollës fillore dhe të shkollës së mesme.

Detajet e Projektit:

Sipërfaqja: 11’898.5m2

Status: Në proces

Location: Rruga “Paisi Vodica”, Tiranë