Turquoise Marine do të përbëhet nga të paktën 7 kabina elektrike me transformator 400KVA – 500KVA. Linja kryesore do të jetë me tension 20KV me një gjatësi prej 1.5 km.