Objektivi kryesor i këtij projekti është Mirëmbajtja e Rrugëve për segmentin Çarshovë – Leskovik (14,7 km) dhe Çarshovë – Tre Urat (7,5 km).

Këto segmente i përkasin një korridori të rëndësishëm rrugor për Shqipërinë. Ai gjithashtu lidh qytetet, Leskovik, Erseka, Përmet dhe Gjirokastër.

Mirëmbajtja e tyre e përgjithshme përbëhet nga:

  • Funksionimi, dizajni dhe elementet e funksionimit;
  • Vendosja e shenjave të komunikacionit;
  • Shënimi;
  • Ndriçimi.

Detajet e projektit:

Gjatësia: 14.7km + 7.5km

Statusi: Në proces

Vendodhja: Përmet