Ne gjithmonë i mirëpresim sipërmarrjet e reja që sjellin një përfitim për komunitetin e banorëve. Njësitë e shërbimit rezidencial janë krijuar posaçërisht për bizneset, duke garantuar avantazhe logjistike për ta dhe klientët e tyre, parking të dedikuar, mirëmbajtje ditore dhe siguri 24/7.

Gjithçka është zhvilluar për të përmbushur nevojat e banorëve dhe vizitorëve si një pjesë natyrore e kompleksit rezidencial të konceptuar për një jetesë të përfunduar banimi në çdo aspekt.